Сонгуулийн албан ёсны сурталчилгаа дууссан тул түр хаав.