1 ДҮГЭЭР ТОЙРОГ АРХАНГАЙ, БАЯНХОНГОР, ӨВӨРХАНГАЙ

2 ДУГААР ТОЙРОГ ГОВЬ-АЛТАЙ, ЗАВХАН, УВС, ХОВД

3 ДУГААР ТОЙРОГ БАЯН-ӨЛГИЙ

4 ДҮГЭЭР ТОЙРОГ БУЛГАН, ОРХОН, ХӨВСГӨЛ

5 ДУГААР ТОЙРОГ ДАРХАН-УУЛ, СЭЛЭНГЭ, ТӨВ

6 ДУГААР ТОЙРОГ ДОРНОД, СҮХБААТАР, ХЭНТИЙ

7 ДУГААР ТОЙРОГ ГОВЬСҮМБЭР, ДОРНОГОВЬ, ДУНДГОВЬ, ӨМНӨГОВЬ

8 ДУГААР ТОЙРОГ БАЯНЗҮРХ

9 ДҮГЭЭР ТОЙРОГ БАЯНГОЛ

10 ДУГААР ТОЙРОГ СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ

11 ДҮГЭЭР ТОЙРОГ СОНГИНОХАЙРХАН

12 ДУГААР ТОЙРОГ ХАН-УУЛ

13 ДУГААР ТОЙРОГ БАГАНУУР, БАГАХАНГАЙ, НАЛАЙХ

ЖАГСААЛТ