Хяналтын eрөнхий хороо
САРУУЛ

Булган САРУУЛ

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: Гадаад харилцаа

Олон нийтийн хаяг:
Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Мэргэжилтэн
2008-01-01 — 2011-01-01
— Хувийн хэвшил
Захирал
2006-01-01 — 2008-01-01
— Хувийн хэвшил
Захирал
2010-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Зөвлөх
2019-01-01 —
— Хувийн хэвшил
Зөвлөх
2016-01-01 — 2018-01-01
— Төрийн албанд
Ахлах мэргэжилтэн
2014-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Газрын дарга
2011-01-01 — 2014-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.