Хяналтын eрөнхий хороо
БАТТҮШИГ

Батсүх БАТТҮШИГ

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
ХУД-ийн МАН-ын хороо
дэд дарга
2009-10-09 — 2012-10-09
— Төрийн албанд
Биеийн тамир спорт хороо
дарга
2006-10-09 — 2009-11-11

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.