Хяналтын eрөнхий хороо
ЦЭНГҮҮНЖАВ

Ламжав ЦЭНГҮҮНЖАВ

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
ТӨХК гүйцэтгэх захирал

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.