Хяналтын eрөнхий хороо
ЭНХБОЛД

Дорж ЭНХБОЛД

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Байцаагч хэлтстийн дарга
2006-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Дэд захирал
2016-01-01 — 2018-01-01
— Төрийн албанд
Эрдэнэс таван толгой
Дэд захирал
2018-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.