70001921
info@nam.mn
Хяналтын eрөнхий хороо
Б.БАЯРБААТАР
Монгол Ардын Намын Хяналтын ерөнхий хорооны дарга
Х.БААСАНЖАРГАЛ
Хүний эрх-дэвшилтэд бодлогын хүрээлэнгийн захирал
М.АМАРТҮВШИН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
С.БАНЗРАГЧ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТБААТАР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТЗАЯА
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.БАТТҮШИГ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
О.БАТЧУЛУУН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Х.ГЭРЭЛТ-ОД
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Л.НЯМБАЯР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.ПҮРЭВХҮҮ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Н.САЙНБУЯН
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.САРУУЛ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.СҮХБААТАР
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Д.ТҮВШИНЖАРГАЛ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Ц.ТӨМӨРХҮҮ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Б.ХЭРЛЭН
МАН-ын Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Л.ЦЭНГҮҮНЖАВ
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Д.ЭНХБОЛД
Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.