УИХ-ын гишүүд
МӨНХБААТАР

Лхагва МӨНХБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Газрын дарга
2006-03-23 —
— Бусад
"Хөвсгөл хөгжил сан" ТББ
Тэргүүн
2014-01-01 — 2016-01-01
— Бусад
Монгол Ардын Нам
Даргын зөвлөх
2013-01-01 — 2014-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Мэргэжилтэн
1999-08-24 —
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Мэргэжилтэн
2000-03-01 —
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Ахлах мэргэжилтэн
2001-03-28 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 —
— Бусад
ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв
Дарга
2008-03-05 —
— Төрийн албанд
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
Дарга
2009-04-08 —
— Бусад
Монгол Улсын Засгийн газар
Ерөнхий сайдын зөвлөх
2012-01-01 — 2012-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.