УИХ-ын гишүүд
БАТЖАРГАЛ

Жигжид БАТЖАРГАЛ

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-06-15 —
— Төрийн албанд
Баян-Өнжүүл сумын АДХГЗ
Орлогч дарга
1991-02-01 — 1994-10-16
— Төрийн албанд
Баян-Өнжүүл сумын банк
Эдийн засагч Ахлах нягтлан бодогч
1990-07-20 — 1991-02-01
— Төрийн албанд
Баян-Өнжүүл ИТХ
Хурлын дарга
1996-11-18 — 2000-11-26
— Төрийн албанд
Баян-Өнжүүл ЗДТГ
Засаг дарга
2000-11-26 — 2002-10-30
— Төрийн албанд
Баян-Өнжүүл ЗДТГ
Байгаль орчны байцаагч
1994-10-16 — 1996-11-18
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ЗДТГ
Засаг дарга
2016-07-20 — 2020-07-20
— Төрийн албанд
Төв аймгийн ИТХ
Хурлын дарга
2002-10-30 — 2012-11-29

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.