УИХ-ын гишүүд
ДЭЛГЭРСАЙХАН

Борхүү ДЭЛГЭРСАЙХАН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Хуульч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дорноговь Эрдэнэ сум 0129-р анги
Цэргийн алба хаасан
1982-01-01 — 1983-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь Цагдаагийн хэлтэс
Мөрдөн байцаагч
1987-01-01 — 1989-01-01
— Төрийн албанд
Дорнод Цагдаагийн хэлтэс
Ахлах мөрдөн байцаагч Тасгийн дарга
1989-01-01 — 1992-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Хувийн хэвшил
"Болдтөмөр Ерөө гол" ХХК
Захирал
2004-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Хувийн хэвшил
"Дорнын говь" ХХК
Захирал
1993-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.