УИХ-ын гишүүд
НАРАНБААТАР

Нанзад НАРАНБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Цэргийн Их Сургууль
Цэргийн ЭЗ онол хичээлийн багш
1996-01-01 — 1998-01-01
— Төрийн албанд
Төрийн өмчийн хороо
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2002-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
Засаг дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2004-01-01 — 2009-01-01
— Хувийн хэвшил
"Билэгт Говь" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2011-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Өмнөговь Татварын хэлтэс
Хэлтсийн дарга
2002-01-01 — 2004-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.