УИХ-ын гишүүд
АНУЖИН

Пүрэвочир АНУЖИН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Дипломатч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Монголкино пикчерс" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2011-01-01 — 2020-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.