УИХ-ын гишүүд
БУЛГАНТУЯА

Хүрэлбаатар БУЛГАНТУЯА

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Олон улсын төслүүдэд
Төсөв төрийн сангийн зөвлөх
2008-08-01 — 2010-03-30
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-06-01 —
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Дэд сайд
— Хувийн хэвшил
"Паладин Ресурсис" ХХК, "Фронтиэр секуритис" ХХК
Бизнес хөгжлийн зөвлөх
2006-10-01 — 2007-06-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Дэд сайд
2016-08-06 —
— Бусад
Монгол Ардын Нам
Нарийн бичгийн дарга
2013-11-02 — 2016-08-05
— Хувийн хэвшил
"Петровис" ХХК
Бизнес хөгжлийн хэлтсийн дарга
2012-09-01 — 2013-11-01
— Хувийн хэвшил
"Оюутолгой" ХХК
Ахлах зөвлөх Төслийн менежер
2010-04-01 — 2012-08-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.