УИХ-ын гишүүд
ТОГТОХСҮРЭН

Дуламдорж ТОГТОХСҮРЭН

Улсын Их Хурлын гишүүн Нарийн бичгийн дарга (орон тооны бус)
Мэргэжил: Нийгмийн ухаан


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
Засаг дарга
2008-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
Ажилтан Тамгын газрын дарга
1992-11-01 — 1995-03-30
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ИТХ
Дарга
2000-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр хот, АДХ-ийн гүйцэтгэх захиргаа
Зохион байгуулагч
1991-10-01 — 1992-11-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.