УИХ-ын гишүүд
ЖАВХЛАН

Болд ЖАВХЛАН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Банкны эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Худалдаа Хөгжлийн Банк
Тэргүүн Дэд ерөнхийлөгч
2010-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Монгол банк
Хянан шалгагч Ахлах хянан шалгагч
1997-01-01 — 2004-01-01
— Хувийн хэвшил
Худалдаа Хөгжлийн Банк
Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
2004-01-01 — 2006-01-01
— Хувийн хэвшил
Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дэд ерөнхийлөгч
2006-01-01 — 2007-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.