УИХ-ын гишүүд
ТЭМҮҮЛЭН

Ганзориг ТЭМҮҮЛЭН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Олон улсын харилцаа


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Ашигт малтмалын газар
Мэргэжилтэн
2006-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Ашигт малтмалын газар
Ахлах мэргэжилтэн
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
Дэд сайд
2014-01-01 — 2015-01-01
— Хувийн хэвшил
"Оюутолгой" ХХК
ТУЗ-ийн гишүүн
2013-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Эрдэнэс Монгол ТӨХК
Дэд захирал
2009-01-01 — 2014-01-01
— Төрийн албанд
Ашигт малтмалын газар
Хэлтсийн дарга
2008-01-01 — 2009-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.