Удирдах зөвлөл
АРИУНЗАЯА

Аюуш АРИУНЗАЯА

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Улс төр, нийгэм судлаач

Олон нийтийн хаяг:
Twitter Google Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Үндэсний статистикийн хороо
Дарга
2016-07-30 — 2020-07-08
— Төрийн албанд
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Сайд
2020-07-08 —
— Бусад
МАН-ын Эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын газар
Газрын дарга
2014-10-01 — 2015-04-01
— Бусад
МАН-ын Намын байгуулалт, стратеги төлөвлөлтийн газар
Газрын дарга
2013-11-15 — 2014-10-01
— Хувийн хэвшил
"Монгол Даатгал" ХХК
Ерөнхий менежер
2010-09-03 — 2013-04-22
— Хувийн хэвшил
"Монгол Даатгал" ХХК
Хүний нөөц сургалтын менежер
2005-09-26 — 2010-09-13
— Хувийн хэвшил
"Монгол Даатгал" ХХК
Тэргүүлэх менежер
2013-04-22 — 2013-11-15
— Бусад
МАН-ын Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын газар
Газрын дарга
2015-04-01 — 2016-07-30

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.