Удирдах зөвлөл
НОМИН

Чинбат НОМИН

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл

Олон нийтийн хаяг:
Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Гацуурт Пропертиз" ХХК
Захирал
2011-02-01 — 2021-01-01
— Хувийн хэвшил
"Тэрэлж Сүйх" ХХК
Захирал
2008-06-01 — 2021-01-01
— Хувийн хэвшил
"Монгол Телевиз" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2011-02-01 — 2021-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.