Удирдах зөвлөл
БАТТӨР

Пүрэвсүрэн БАТТӨР

МАН, Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Ахлах Референт
2006-08-01 — 2009-08-01
— Хувийн хэвшил
Космо ХХК
Хуулийн зөвлөх
2000-09-01 — 2005-08-01
— Хувийн хэвшил
Медиа холдинг ХХК
Захирал ТУЗ-ын дарга
2012-06-01 —
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Ажилтан
2010-01-01 — 2012-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.