Удирдах зөвлөл
БУЯННЭМЭХ

Оргой БУЯННЭМЭХ

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Төв аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
Төлөөлөгч
2020-10-01 —
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Зөвлөх
2021-07-01 —
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Референт
2006-06-01 — 2009-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.