Удирдах зөвлөл
СОДБААТАР

Янгуг СОДБААТАР

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Физикч-Инженер


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Дарга Дэд дарга
2008-01-01 — 2010-01-01
— Бусад
Үйлдвэр худалдааны яам
Дэд сайд
2006-01-01 — 2008-01-01
— Бусад
Үйлдвэр худалдааны яам
Сайдын зөвлөх
2005-01-01 — 2006-01-01
— Төрийн албанд
БШУСЯам
ШУА-ийн харьяа Дулааны техник үйлдв
1997-01-01 — 1999-01-01
— Бусад
МАН
Нарийн бичгийн дарга
2010-01-01 — 2011-12-31
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2012-06-30 — 2016-07-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-07-01 —
— Бусад
МАСЗХ
Нарийн бичгийн дарга
1999-01-01 — 2005-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.