Удирдах зөвлөл
ОЮУНБИЛЭГ

Базаррагчаа ОЮУНБИЛЭГ

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Анод банк
ахлах хуульч
2003-01-02 — 2005-01-01
— Хувийн хэвшил
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо
өмгөөлөгч
2003-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Дээд Шүүх
Мэргэжилтэн шүүхийн туслах
1998-01-02 — 2003-01-01
— Төрийн албанд
Говь-Алтай аймгийн шүүх
Шүүгч
1988-01-01 — 1998-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.