Удирдах зөвлөл
УЛАМБАЯР

Нямаа УЛАМБАЯР

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Барилга нэгдэл групп ХХК
Захирал
2014-02-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
МАХН
Хэрэг Эрхлэх Газрын дарга
2016-10-01 — 2021-07-01
— Төрийн албанд
УИХ-ын Тамгын газар
УИХ-ын гишүүний туслах зөвлөх
2008-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
Хурд групп
Менежер
2010-01-02 — 2012-01-01
— Хувийн хэвшил
АЙ Ти ворлд ХХК
Захирал
2012-01-02 — 2014-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.