Удирдах зөвлөл
ЗОЛЗАЯА

Гантулга ЗОЛЗАЯА

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Сайн Ээж сан
Үүсгэн байгуулагч
2009-01-01 —
— Хувийн хэвшил
АНУ-ын Шэрри Хилл брэнд
Худалдааны төлөөлөгч
2014-01-01 — 2020-01-01
— Хувийн хэвшил
Тулга-Энх ХХК
Хуулийн зөвлөх
2018-01-01 —
— Төрийн албанд
Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2022-02-08 — 2022-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.