Удирдах зөвлөл
АМАРБАЯСГАЛАН

Дашзэгвэ АМАРБАЯСГАЛАН

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Мэргэжил: Холбооны инженер, Электроникийн инженер, Улс төр судлаач


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Төлөөлөгч Тэргүүлэгч Бүлгийн дарга
2008-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
МАН-ын ХЭГ
МОНХХ-ийн дарга
2009-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Монгол шуудан ХХК
Маркетинг төлөвлөлтийн газрын дарга
2007-01-01 — 2009-01-01
— Хувийн хэвшил
"Соёмбо принтинг" ХХК
Ерөнхий захирал
2000-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
МАН-ын ХЭГ
Нарийн бичгийн дарга
2013-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Монгол Ардын Нам
Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга
2016-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.