Удирдах зөвлөл
АУБАКИР

Тилеухан АУБАКИР

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Гаалийн ерөнхий газар
Орлогч дарга
2016-01-01 — 2019-01-01
— Төрийн албанд
Гаалийн ерөнхий газар
ДАМГ-ын дарга
2015-08-01 — 2015-12-01
— Хувийн хэвшил
"Тарианцацал" ХХК
Дэд захирал
2006-01-01 — 2015-01-01
— Хувийн хэвшил
"Тарианцацал" ХХК
Менежер
2003-01-01 — 2006-01-01
— Хувийн хэвшил
"Сэлэнгэ тариа" ХХК
Менежер
2001-01-01 — 2003-01-01
— Хувийн хэвшил
"Сэлэнгэ тариа" ХХК
Тоо бүртгэгч
2000-01-01 — 2001-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.