Удирдах зөвлөл
ДАВААСҮРЭН

Цэрэнпил ДАВААСҮРЭН

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Автоматикийн инженер


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Төвийн эрчим хүчний систем
Автоматикийн инженер
1989-01-01 — 1992-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Валютын харилцааны мэргэжилтэн
1995-01-01 — 1999-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
МХШҮГ-ын дарга
1999-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
ЭЗБГ ГХ-ны хэлтсийн дарга
1999-01-01 — 1999-12-31
— Төрийн албанд
Эрчим хүчний яам
Эрчим хүчний сайд
2017-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
БШУСЯам
Санхүү эдийн засгийн газрын дарга
2005-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Шадар сайдын ажлын алба
Эдийн засгийн зөвлөх
2005-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2008-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Төрийн сангийн газрын дарга
2000-01-01 — 2005-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.