Удирдах зөвлөл
САРАНГЭРЭЛ

Даваажанцан САРАНГЭРЭЛ

Нарийн бичгийн дарга(орон тооны бус)
Мэргэжил: Сэтгүүлч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Эрүүл мэндийн яам
Сайд
2017-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2012-01-01 — 2016-01-01
— Бусад
МАН
Нарийн бичгийн дарга
2011-01-01 — 2012-01-01
— Бусад
Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл
Ерөнхийлөгч
2005-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
ТВ5 телевиз
Ерөнхий захирал
2003-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
НЭЗ-ийн ерөнхий редакцид редактор
2000-01-01 — 2003-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Ерөнхий захирал Редактор
1995-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Хариуцлагатай редактор
1993-01-01 — 1994-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Ахлах редактор
1991-01-01 — 1992-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Сурвалжлагч-Редактор
1990-01-01 — 1991-01-01
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Өнгөт зургийн лаборант
1983-01-01 — 1985-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.