Удирдах зөвлөл
БЯМБАЦОГТ

Сандаг БЯМБАЦОГТ

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч, эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Ховдын өргөө" ХХК
Ерөнхий менежер
1998-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
ТББХ-ны дарга
2019-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
2016-01-01 — 2017-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Дарга
2013-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Дэд дарга
2012-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2008-01-01 —
— Хувийн хэвшил
"Нью прогресс" групп
ТУЗ-ийн дарга
2006-01-01 — 2008-01-01
— Хувийн хэвшил
"Нью прогресс" ХХК
Ерөнхий захирал
2000-01-01 — 2006-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.