Удирдах зөвлөл
НЯМДОРЖ

Цэнд НЯМДОРЖ

Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Хуульч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
УПЕГ
Хэлтсийн прокурор
1981-07-01 — 1986-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Тэргүүн дэд сайд
1990-10-01 — 1992-07-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
1992-07-01 —
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
2000-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Дарга
2005-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Бүлгийн ахлагч
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Цэргийн Ерөнхий Прокурор
Нэгдүгээр орлогч
1988-02-01 — 1990-03-01
— Төрийн албанд
Тасгийн дарга
1986-01-01 — 1988-01-01
— Төрийн албанд
Сайд нарын зөвлөл
Мэргэжилтэн
1990-03-01 — 1990-10-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Сайд
2017-10-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Дэд дарга
2016-07-01 — 2017-10-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.