Удирдах зөвлөл
ГАНБААТАР

Жамбал ГАНБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч, бизнесийн удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Facebook

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Төлөөлөгч Тэргүүлэгч
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Хувийн хэвшил
"Оргил" худалдааны төв
Ерөнхий захирал Зөвлөх
2004-01-01 — 2012-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.