Ажлын алба
ЖАВХЛАН

Нэргүй ЖАВХЛАН

Технологи, инновацын газрын дарга
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
гүйцэтгэх захирал
2016-08-01 — 2022-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.