Ажлын алба
ЭНХБААТАР

Нямаа ЭНХБААТАР

Нарийн бичгийн дарга
Мэргэжил: Философич, нийгэм судлалын багш


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-н гишүүний туслах
2006-03-01 — 2008-09-28
— Төрийн албанд
МИАТ ТӨХК
Дэд захирал
2016-12-01 — 2019-12-31
— Улс төрийн ажилтан
МАН-ын УЗ-ийн ХЭГ
ЕНБД-ын туслах
2008-12-01 — 2012-12-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.