Ажлын алба
ЧУЛУУНЗАГД

Цэдэнпил ЧУЛУУНЗАГД

Нарийн бичгийн дарга
Мэргэжил: Програм хангамжийн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
МАН-ын УЗАА, Цахим бодлогын газар
Газрын дарга
2018-01-01 —
— Хувийн хэвшил
"Бууч" ХХК
Ерөнхий захирал
2015-01-01 — 2018-01-01
— Хувийн хэвшил
"Зиндаа медиа" ХХК
Ерөнхий захирал
2010-01-01 — 2015-01-01
— Хувийн хэвшил
"B1 production" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2005-01-01 — 2010-01-01
— Хувийн хэвшил
"Транс экспресс" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2003-01-01 — 2005-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.