Ажлын алба
Н.ЭНХБААТАР
Нарийн бичгийн дарга
Ц.ЧУЛУУНЗАГД
Нарийн бичгийн дарга
Б.ТУЛГА
Нарийн бичгийн дарга
Б.ПҮРЭВДАГВА
Намын байгуулалтын газрын дарга
Ж.ГАН-ЭРДЭНЭ
Улс төрийн бодлогын газрын дарга
Г.БАЯРХҮҮ
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газрын дарга
Н.ЖАВХЛАН
Технологи, инновацын газрын дарга
Г.БАТ-ЭРДЭНЭ
Сан хөрөнгийн газрын дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.