Нийслэл, орон нутаг
Ховд аймаг

Ховд аймаг

Ховд аймгийн МАН-ын хороо нь анх 1923.06.26-нд байгуулагдсан. Баруун Монголын ууган намын байгууллага юм. 1923 ноос эдүүгээг хүртэл намын даргаар 25 хүн ажиллаж байсан ба хамгийн олон жил Жамбын Түмэнжаргал /1973-1989/ бөгөөд 16 жил тасралтгүй үр бүтээлтэй ажилласан.

Утас: 70432210
Факс: 70432210    
И-мэйл: pumaar_4@yahoo.com, gandi.gomboo@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.