Нийслэл, орон нутаг
Өвөрхангай аймаг

Өвөрхангай аймаг

2014 онд Аймгийн Монгол Ардын Намын хороо нь анхан шатны 19 хороо, 109 намын үүр,  намын хорооны 14 тэргүүлэгч, намын хорооны 159 гишүүдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2013 оны 01-р сарын 01-ны байдлаар 17189 намын гишүүнтэй байна.

Утас: 70322375
Факс: 70322375
И-Мэйл: sainaa_0624@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.