Нийслэл, орон нутаг
Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймгийн Монгол Ардын Намын хороо

Утас: 70362546
Факс: 70362546

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.