Нийслэл, орон нутаг
Орхон аймаг

Орхон аймаг

2014 онд Орхон аймгийн Монгол Ардын Намын хороо нь анхан шатны 2 хороо, 23 үүр, намйн хорооны 13 тэргүүлэгч, аймгийн намын хорооны 63 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2013 оны 12-р сарын 31 ны байдлаар тус намын хороо нь 3742 гишүүнтэй байна.

Утас: 70355927, 94445927
Факс: 70359927
Веб хуудас: https://www.facebook.com/pages...
И-мэйл: dbatlut@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.