Нийслэл, орон нутаг
Дорнод аймаг

Дорнод аймаг

Ардын хувьсгалын анхны жилүүдээс Чойбалсан аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Ардын намын үүрүүд байгуулагдсан юм.

Утас: 70584102
Факс: 70584102
И-Мэйл: suk_2010@yahoo.com, sh_yol@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.