Нийслэл, орон нутаг
Дундговь аймаг

Дундговь аймаг

Дундговь аймгийн Монгол Ардын Намын хорооны даргаар 2012 оны 09 дүгээр сараас С.Сүхбаатар, дэд даргаар Ж.Мөнхчулуун нар ажиллаж байна. Аймгийн намын хороо нь орон тооны 5 ажилтантай ажилладаг бөгөөд
• 11 тэргүүлэгч,
• 71 намын хорооны гишүүн,
• 16 намын анхан шатны байгууллага
• 66 намын үүр,
• 4162 гишүүн,
• Хяналтын хорооны 9 гишүүн
• 15 хяналтын хэсэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Утас: 70593076
Факс: 70593076
Веб хуудас: Монгол Ардын Нам Дундговь https://www.facebook.com/profi...
И-Мэйл: Dundgovi_man1923@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.