Нийслэл, орон нутаг
Дорноговь аймаг

Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн Монгол Ардын Намын хорооны даргаар 2012 оноос Л.Шагдарсүрэн, дэд даргаар С.Одбаяр нар ажиллаж байна. Аймгийн намын хороо нь орон тооны 9 ажилтантай ажилладаг бөгөөд 13 тэргүүлэгч, 69 намын хорооны гишүүн, 16 намын анхан шатны байгууллага, 62 намын үүр, 4064 гишүүн, Хяналтын хорооны 9 гишүүн, 16 хяналтын хэсэгтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Утас: 42716
Факс: 02522-4-2716
Веб хуудас: Фэйсбүүк хаяг-Дорноговь Монгол Ардын Нам
И-Мэйл: dga_nam@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.