Нийслэл, орон нутаг
Говь Алтай аймаг

Говь Алтай аймаг

1940 оны 11-р сарын 28-нд Говь –Алтай аймгийн \тэр үеийн нэрээр\ МАХН-ын
хорооны бага хурал хуралдаж, намын хороогоо 2 хэлтэс,20 үүр, 450
гишүүнтэй байгуулж байсан бол өнөөдөр, уугуул нэрээ сэргээснээр, аймгийн
“МАН” –ын хороо нь 110 гишүүн, 13 тэргүүлэгч, 20 -анхан шатны намын
хороо, 87 үүр, 4 намын дэргэдэх ТББайгууллагатайгаар үйл ажиллагаагаа
явуулж байна. 

Нийт намын гишүүн 5680. Үүнээс эмэгтэй 2836,  18-35 насны 2342, 36-45
насны 1700, 46-60  насны  1063, 61-ээс дээш 575 гишүүн байна.

Утас: 1800-1921
Э-Шуудан: info@nam.mn

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.