Нийслэл, орон нутаг
Баян - Өлгий аймаг

Баян - Өлгий аймаг

2014 онд аймгийн МАН-ын хороо нь анхан шатны 14 хороо, 90 үүр, намын хорооны 13 тэргүүлэгч, намын хорооны 190 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа  явуулж байна. 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар тус намын хороо нь 14629 гишүүнтэй байна.
Утас: 70422613
Факс: 70422613
И-Мэйл: g.Soltan_61@yahoo.com

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.