Нийслэл, орон нутаг
Баянзүрх дүүрэг

Баянзүрх дүүрэг

Баянзүрх дүүргийн Монгол Ардын Намын хороо
Утас: 70155330
Факс: 70155330
Веб хуудас: https://www.facebook.com/bayan...

Мэдээлэл бүртгээгүй байна.