Сол Данзан
.


Монгол Ардын Намын анхны дарга Солийн Данзан 1921 оны 3 дугаар сараас 10 сард томилогдон ажиллаж байсан. Тэрээр Монгол Улсын засгийн Газрын төлөөлөгчдийг тэргүүлэн, ЗОУ-тай найрамдлын анхны гэрээ байгуулж байв.