Пэлжид Гэндэн
.


ПЭЛЖИДИЙН ГЭНДЭН.  1928-1932 онд томилогдон ажиллаж байв.1932-1936 онд БНМАУ-ын Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн Ерөнхий сайдын албыг Гадаад явдлын сайд, Улсын Банкны ерөнхий хорооны дарга, Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн Төв Товчооны даргын албатай хавсран гүйцэтгэж байжээ.