Доржжав Лувсаншарав
.


ДАРГИЖАВЫН ЛУВСАНШАРАВ. 1932-1939 онд томилогдон ажиллаж байв.1928 онд Намын төв сургууль, 1928-1929 онд Дорно дахины хөдөлмөрчдийн дээд сургууль /КУТВ/-т суралцаж, 1930 онд Намын Төв Хорооны тэргүүлэгч гишүүн, нарийн бичгийн даргын орлогч, зохиолын хэлтсийн эрхлэгчээр ажиллаж байв. 1932-1939 онд Намын Төв Хорооны нарийн бичгийн даргаар сонгогдон ажиллажээ.