Дашийн Дамба
.


ДАШИЙН ДАМБА.  1954-1958 онд томилогдон ажиллаж байв.1938-1954 онд Өмнөговь аймаг, Улаанбаатар хотын намын хорооны дарга, МАХН-ын Төв Хорооны хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар 1954-1958 онд МАХН-ын Төв Хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар сонгогдон ажиллаж байжээ.