Гочоо Ганболд
УИХ-ын гишүүн


ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1993 онд
Завхан аймгийн Эдийн засгийн коллеж, бэлтгэл судлал

2002 онд
ШУТИС, радио холбооны инженер

2007 онд
Удирдлагын академи, төрийн удирдлагын менежер

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1997-1999 онд
Өвөрхангай аймгийн Холбооны газарт гол шугамын монтёр

1999-2005 онд
Скайтел ХК-ийн Өвөрхангай аймаг дахь салбарт менежер

2004 оноос
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч

2005-2008 онд
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-т Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга

2009-2012 онд
“ӨВ АЗЗА” ТӨХК-нд гүйцэтгэх захирал

2012-2016 онд
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга

2016-2020 онд
Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга

2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн